ŞTEFAN BOTEZ BETWEEN THE FOREST AND THE SEA

January 21 – March 22, 2015

upper floor

basement

Mă găsesc la intrarea în lungul hol de marmură. De fiecare parte blocurile de piatră ale ‘’Prizonierilor’’, ce încă încearcă să evadeze, conduc către sculptura gigantică scăldată în lumina atât artificială cât şi naturală. ‘’Locul ăsta este mai fascinant decât originalul’’, mi-am surprins un gând în timp ce mă îndreptam către adolescentul dezbrăcat, al cărui corp încordat era mângâiat de umbrele trecătoare ale norilor.

Băiatul priveşte în golul de lângă mine, şi pot citi frica în privirea sa, în timp ce mâna stângă i se îndreaptă către praştie.

Un băiat căruia îi este frică să devină bărbat, un bărbat căruia îi este frică să devină rege.

Pus în faţa sfârşitului implacabil, David este forţat să se schimbe. Venele sale pompează sânge, corpul îi este pus în acţiune. O acţiune ce va transforma un băiat într-un bărbat, un bărbat într-un rege, o acţiune ce nu poate conduce decât la descompunere. El ştie asta, şi asta-l sperie, nu uriaşul. Precum frumuseţea, masculinitatea este pură plasticitate, şi ca atare este supusă schimbării, culturii, educaţiei, exerciţiului.

Dar ceea ce mă interesează este acel moment particular, când baieţii devin bărbaţi si bărbaţii devin regi, când locurile devin imagine şi imaginile devin amintiri.