RĂZVAN ANTON - MNEMONICS

January 21 – March 22, 2015
Curator: Călin Vasilescu

upper floor

basement

Unicitatea și identitatealucrărilor lui Răzvan Anton a fost generată de seriozitatea cu care și-a stabilit metoda sa de lucru și consecvența aplicării ei.

Alegerea strategică și tratarea sistematică a motivelor vizuale pe care și le-a ales prin această metodă își află un model mai degrabă în lumea muzicii de factură barocă decât în influența unui anume curent sau artist vizual contemporan.

Cu toate acestea motivele vizuale sunt preluate din sound-track-ul contemporan. Răzvan Anton prezintă capacitatea de a se apropia de subiectele izolării și traumei contemporane cu atitudinea laborioasă și atentă a acelor artiști din trecut, care credeau cu tărie în calitățile curative ale actului lor artistic.

Expunerea lucrărilor se face prin orchestrarea simultană a mai multor medii grafice - de la desen în cărbune până la animație - într-un concert vizual dedicat unei teme care străbate toate mediile abordate: procesul prin care sunt captate și păstrate amintirile.